ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 21-07-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ      

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 19-07-2016

(10η Συνεδρίαση του έτους 2016)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

«Αιτήσεις  χορήγησης – ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικής  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην: εταιρεία «ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Κων/νο ΚΑΤΣΟΥΡΗ του Δημητρίου  για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΣΤΡΟΦΙΛΙ» που λειτουργεί στην περιοχή «Πηγαδάκια» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 03:00΄πρωινή ώρα.

Β) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Ιωάννη ΜΕΛΙΣΣΗΝΟ του Σταματίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΤΑ» που λειτουργεί στην περιοχή «Άγιος Γεώργιος» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για αορίστου διάρκειας, με παράταση ωραρίου έως την 01:00΄πρωινή ώρα.

Γ) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην: εταιρεία «ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡ/ΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για το κατάστημα «ΕΠΟΧΙΑΚΟ  ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», με διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΙΑ» που λειτουργεί στη Χώρα Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το τρία έτη (2016-2017-2018), με παράταση ωραρίου έως την 03:00΄πρωινή ώρα.

 

 

69

 

 

 

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στην εταιρεία «ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 
70

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στην κα Φραγκίσκου Καλλιόπη Ηλιάς του Παράσχου να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

 

 

 
71

 

 

 

«Μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων και χώρου για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων για τρία (3) χρόνια στην περιοχή Φουντάνα Χώρας Νάξου, με μειοδοτική δημοπρασία, με όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81.

β) Τη μίσθωση χώρου για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών στην περιοχή Τίμιος Σταυρός για δύο (2) χρόνια, με μειοδοτική δημοπρασία, με όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Σχόλια are closed.