ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΚ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 5-9-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ          

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 04-09-2017

(10η Συνεδρίαση του έτους 2017)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

39

 

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Nα παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2017, στον κ. Καστρήσιο Ιωάννη του Νικολάου για την εταιρεία με την επωνυμία «Ι. Καστρήσιος & Σία Ο.Ε.», σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 16349/09-08-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

 

 

 

40

 

 

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

μην παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2017, στον κ. Μιχάλακα Κωνσταντίνο του Νικολάου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 16287/08-08-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και αναμένοντας απάντηση του Α.Τ. Νάξου περί γνωμάτευσης σχετικά με την ασφάλεια παροχής χρήσης κοινοχρήστου χώρου. Μετά την γνωμάτευση του Α.Τ. Νάξου να ξανασυζητηθεί από το Συμβούλιο μας.

 

 

41

 

 

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2017, στον κ. Καμβύση Αθανάσιο του Σάββα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

42

«Έγκριση ή μη κατασκευής πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την κατασκευή ξύλινης πέργκολας με επικάλυψη τεντόπανου στον κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 10860/15-06-2017 άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου του καταστήματος της κας LAURENCE BECQUET.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

                  

                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.