ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 24-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

           

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 24-09-2018

(10η Συνεδρίαση του έτους 2018)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

29

 

«Εισήγηση για την αναγκαιότητα επέκτασης του νέου κοιμητηρίου Χώρας Νάξου στη θέση Τίμιος Σταυρός»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναγκαιότητα επέκτασης του νέου κοιμητηρίου Χώρας Νάξου στη θέση Τίμιος Σταύρος.

 

 

30

 

«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: Μακρυδημήτρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, για το κατάστημα «Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου (Κάβα ποτών) & Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος», με διακριτικό τίτλο «ΟΙΝΟΧΩΡΟΣ» που λειτουργεί στην οδό Κωμιακής Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 24:00΄πρωινή ώρα σε κλειστό χώρο.

 

 

31

 

«Έγκριση ή μη τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σε δρόμο στην περιοχή «Γρόττα» της πόλης της Νάξου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σε δρόμο στην περιοχή «Γρόττα» της πόλης της Νάξου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

   

                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.