ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  01/08/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ. – Οικ.12919

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  10ης/01-08-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης

43/2016

Αίτηση Σκουλάτου Ιωάννου του Νικολάου για α)χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για τρία έτη (2016-2017-2018) στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφεζυθεστιατόριο» στην Τ.Κ. Βίβλου – Τρίποδες και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για τρία έτη (2016-2017-2018) για το εν θέματι κατάστημα, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στη με αρ. πρωτ. 335/27.5.2008 έγκριση από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία Π.Ε. Νάξου.

 

                                                                                  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                               Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.