ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. – Οικ. 18701-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α 10ης/21-10-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόφασης
16/2019 Κοπή – Απομάκρυνση δένδρων στην Δ.Κ. Νάξου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
1)την έγκριση κοπής και απομάκρυνσης τεσσάρων (4) δένδρων (αλμυρίκια) που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, απέναντι από το Ειρηνοδικείο Νάξου σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και τη φύτευση νέων τεσσάρων (4) δένδρων που να αντέχουν στο βοριά και με τη θετική έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
2) τη μεταφύτευση των ανωτέρω δένδρων σε κάποιο παραθαλάσσιο σημείο έπειτα από συζήτηση με το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Νάξου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.