ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 01-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Αρ. Πρωτ. – Οικ. 18786 –

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  10ης/30-10-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
24/2018 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσαγκλή Ευαγγέλου του Χαραλάμπους περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αίτησης του κ. Τσαγκλή Ευαγγέλου του Χαραλάμπους για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του που βρίσκεται στη περιοχή «δρόμος από πλατεία Πρωτοδικείου προς πλαζ Αγίου Γεωργίου» Χώρας Νάξου της Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

                                                    

 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

 

Σχόλια are closed.