ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος,  26/07/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                      Αρ. Πρωτ. – οικ. 623 –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  11ης/26-07-2016 έκτακτης – κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δ.Σ. 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
57 /2016

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων  από το Δήμο Νάξου και Μικρών                                                Κυκλάδων  για τις ανάγκες του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων  από το Δήμο Νάξου και Μικρών                                                Κυκλάδων  για τις ανάγκες του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσολάκης              

Σχόλια are closed.