ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 16-08-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ      

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 16-08-2016

(11η Συνεδρίαση του έτους 2016)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

«Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία: «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με νόμιμο εκπρόσωπό την Αικατερίνη Προμπονά του Σταματίου, «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», που θα λειτουργήσει στη παραλία Χώρας Νάξου.

 

 

 

 

73

 

 

 

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στον κ. Λιανό Δημήτριο του Αντωνίου να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

 

 

        ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.