ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος,  03/08/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ. – οικ.  650-
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  12ης/28-07-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
58 /2016

Παραχώρηση του κλειστού Δ.Α.Κ. ΣΤΗΝ AEGEE (Κίνηση Φοιτητών για την ένωση της Ευρώπης). Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη παραχώρηση του κλειστού Δ.Α.Κ. ΣΤΗΝ AEGEE (Κίνηση Φοιτητών για την ένωση της Ευρώπης) από 30/07/2016 έως 05/08/2016.
59/2016

Παραχώρηση ανοιχτού Δ.Α.Κ. στον Π.Α.Σ Νάξου.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη παραχώρηση του ανοιχτού Δ.Α.Κ. στον Π.Α.Σ Νάξου.
60/2016

Εκμίσθωση του ανοιχτού Δ.Α.Κ. στον Πανναξιακό Α.Ο. για τη διοργάνωση συναυλίας.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη παραχώρηση του ανοιχτού Δ.Α.Κ. στον Πανναξιακό Α.Ο. για τη διοργάνωση συναυλίας.
61/2016

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό τεσσάρων (4) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

 
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
62 /2016

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και τη ψήφιση διάθεσης πίστωσης, καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

63 /2016

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη και τη ψήφιση διάθεσης πίστωσης, για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.
64/2016

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επιλογής νηπίων για εγγραφή στους παιδικούς                                        σταθμούς κατά την σχολική  περίοδο 2016-2017.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επιλογής νηπίων για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς κατά την σχολική  περίοδο 2016-2017.

  Ο Πρόεδρος

   Ιωάννης Τσολάκης     
                                                

                                                                                                        

Σχόλια are closed.