ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 13-09-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ      

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 09-09-2016

(12η Συνεδρίαση του έτους 2016)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

«Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία: «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπό τον Αντώνιο Φραγκίσκο του Παράσχου, «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ – (ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», που θα λειτουργήσει στην οδό Κοντολέοντος – Επαρχιακή οδός Χώρας – Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

«Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην: Ειρήνη Κονδύλη του Ελευθερίου  για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», που λειτουργεί στην περιοχή «Προφήτης Ηλίας» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 03:00΄πρωινή ώρα.

Β) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Νικόλαο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ του Φωτεινού για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ», που λειτουργεί στην περιοχή «Πλατεία Πρωτοδικείου» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για αορίστου διάρκειας.

Γ) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην: εταιρεία «ΦΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Νικόλαο Παπανικολάου του Θωμά για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», με διακριτικό τίτλο «LIKE HOME» που λειτουργεί στην οδό Εξαρχοπούλου Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για τρία έτη (2016-2017-2018), με παράταση ωραρίου έως την 03:00΄πρωινή ώρα.

 

 

 

76

Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψήφισε η κα Περιστεράκη Ανθή)

Να παραταθεί για δύο (2) χρόνια, η μίσθωση του χώρου στάθμευσης οχημάτων του κ. Κοντόπουλου Πέτρου του Νικ. Θέση «Κόττη», πλησίον Αστυνομίας, ακίνητο 592,00 τ.μ.

 

 

 

77

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψήφισε η κα Περιστεράκη Ανθή)

Τα προτεινόμενα έργα για το έτος 2017, με σειρά προτεραιότητας, είναι τα παρακάτω :

1.Κατασκευή και επέκταση πεζοδρομίων

2.Πεζόδρομοι

3.Ποδηλατόδρομοι

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

 

 

        ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.