ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 30-10-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ          

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 25-10-2017

(12η Συνεδρίαση του έτους 2017)

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

44

 

«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τα προτεινόμενα έργα για το έτος 2018, με σειρά προτεραιότητας, είναι τα κάτωθι:

1.      Αλλαγή σωλήνα ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) επί της οδού Κοντολέοντος και συγκεκριμένα από το κατάστημα Ακταίον και κάτω.

2.      Κατασκευή και επέκταση πεζοδρομίων.

3.      Πεζόδρομοι.

4.      Ποδηλατόδρομοι.

 

45

 

«Εκμίσθωση αίθουσας τελετών (κυλικείου) και ανθοπωλείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νάξου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την εκ νέου διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών (κυλικείου) και ανθοπωλείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νάξου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

 

 

46

 

«Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Λαγογιάννη Αντωνίου περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Η κα Περιστεράκη Ανθή ψήφισε λευκό)

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος με τη διακριτική ονομασία «ΝΙΚΟΣ» που βρίσκεται πλησίον της πλατείας Ευριπαίου (Πρωτοδικείου), για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου.

 

 

47

 

«Διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος χώρου στη πόλη της Νάξου, περιοχή «Μπούργκο»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ήδη σήμανση – απαγορευτικό σήμα.

Οι Υπηρεσίες έπρεπε να έχουν απαντήσει στα συγκεκριμένα αιτήματα, ιδιαίτερα επειδή αφορούν περιοχή ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας, κάτω από τον Πύργο του Σανόυδου (Βυζαντινό Μουσείο) και αγγίζουν κτίρια αρχαιολογικής αξίας (περιγραφόμενη αψίδα).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

                 

                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.