ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 05-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Αρ. Πρωτ. – Οικ. 21277-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  12ης/03-12-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
25/2018 Ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. – σφράγιση καταστήματος ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Αναψυχής» ιδιοκτησίας κ. Ματθαίου ΚΙΟΥΛΑΦΗ του Μιχαήλ, με διακριτικό τίτλο «MISHA BAR», που λειτουργεί στη περιοχή «Αλμυρό» Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου. Εγκρίνει την Ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. – σφράγιση καταστήματος ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Αναψυχής» ιδιοκτησίας κ. Ματθαίου ΚΙΟΥΛΑΦΗ του Μιχαήλ, με διακριτικό τίτλο «MISHA BAR», που λειτουργεί στη περιοχή «Αλμυρό» Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου.

         

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

                         Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.