ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος,  09/12/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Αρ. Πρωτ. – Οικ.22903-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  13ης/07-12-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 ΘΕΜΑTA EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
50/2016 Συνεργασία στο πλαίσιο πραγματοποίησης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαγορευτεί η διέλευση των οχημάτων για το Σάββατο 17/12/2016 από τις 12:00 έως τις 16:00 προς την Πλατεία Πρωτοδικείου, από το κατάστημα 3Φ στην οδό Παπαβασιλείου και από το εστιατόριο Μάρω. Καθώς επίσης να απαγορευτεί και η διέλευση των οχημάτων για την Πέμπτη 22/12/2016, Παρασκευή 23/12/2016, Πέμπτη 29/12/2016, Παρασκευή 30/12/2016 από τις 17:00 έως τις 22:00 και για το Σάββατο 24/12/2016 και Σάββατο 31/12/2016 από τις 10:00 έως τις 14:00, από το κατάστημα 3Φ στην οδό Παπαβασιλείου έως την Αlpha Bank καθώς και προς τον δρόμο του Παλιού Ταχυδρομείου από την Πλατεία Πρωτοδικείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής διεξαγωγή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ αλλά και η ασφάλεια των συμμετεχόντων και πεζών.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
51/2016 Εξέταση  αίτησης  για  παραχώρηση  μίας  (1)  θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ στη Δ.Κ. Νάξου. Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αίτησης της κας Σιδερή Μαρίας και την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.ΜΕ.Α. κοντά στον τόπο διαμονής της, επί της οδού Δαμαριώνα, στο τμήμα μεταξύ των οδών Κεραμωτής και Δαμαλά της  Δ.Κ. Νάξου, για το αναπηρικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΝ5923. Η παραχωρούμενη θέση αποτυπώνεται στο από Οκτωβρίου 2016 σχέδιο της Τ.Υ. του Δήμου, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
52/2016 Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρου στην Τοπική Κοινότητα Γαλανάδου. Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής δένδρου (λεύκα) που βρίσκεται στη Τ.Κ. Γαλανάδου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
53/2016 Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρου στην Τοπική Κοινότητα Βίβλου.                 Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής δένδρου (σολωμός) που βρίσκεται στη Τ.Κ. Βίβλου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
54/2016 Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρου στην Δημοτική Κοινότητα Νάξου. Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής δένδρου (ουασινγκτόνια) που βρίσκεται στη Δ.Κ. Νάξου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας μόνο στην περίπτωση που το εν λόγο δένδρο δεν μπορεί να στηριχθεί με οποιοδήποτε τρόπο από τον εξειδικευμένο ανάδοχο που έχει ήδη αναλάβει το κλάδεμα υψηλών δένδρων.
55/2016 Αίτηση Ματθαίου Κιουλαφή του Μιχαήλ για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) τριετούς διάρκειας (2016-2017-2018) στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην περιοχή «Αλμυρό Πλάκας» της Τ.Κ. Βίβλου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων. Η Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ -ΑΝΑΨΥΧΗΣ» με διακριτικό τίτλο «MISHA BEACH BAR» του Ματθαίου Κιουλαφή του Μιχαήλ,  που λειτουργεί στην περιοχή «Αλμυρό Πλάκας» της Τ.Κ. Βίβλου. Η ως άνω άδεια: ü    Εγκρίνεται με παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής μέχρι την δεύτερη πρωινή ώρα (02:00), με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 11394/02-11-2016 εγκριτικό έγγραφο του τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου. ü    Η χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα, είναι τριετούς διάρκειας (2016-2017-2018), υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχός της οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται.

                                                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    

Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.