ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 27-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 28976

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  13ης/27-12-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                                  

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
28/2017 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κ. Βαθρακοκοίλη Νικόλαο, μέλος της πλειοψηφίας ο οποίος συγκέντρωσε τέσσερις (4) ψήφους.

 

29/2017 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Παπακωνσταντή Ιωάννη του Γεωργίου περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου στη θέση Λυώνας της Τ.Κ. Κορώνου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αίτησης του κ. Παπακωνσταντή Ιωάννη του Γεωργίου για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του που βρίσκεται στον οικισμό Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης             

Σχόλια are closed.