ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 23-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ          

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 22-11-2017

(13η Συνεδρίαση του έτους 2017)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

48

 

«Πρόταση για προμήθεια συστήματος σιντριβανιού για το πάρκο της Έλλης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Προτείνει την προμήθεια συστήματος σιντριβανιού για το πάρκο της Έλλης της Δ.Κ. Νάξου.

 

49

 

«Έγκριση ή μη παραχώρησης της πέτρινης στάσης στο πάρκο της Έλλης για τον ετήσιο στολισμό των Χριστουγέννων από την Λ.Ε.Μ.Ο.Ν»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραχώρηση της πέτρινης στάσης στο πάρκο της Έλλης στη Λ.Ε.Μ.Ο.Ν (Λέσχη Μοτοσικλετιστών Νάξου) για τον ετήσιο στολισμό των Χριστουγέννων από τις 10 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 7 Ιανουαρίου 2018.

 

 

50

 

«Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Σφυρόερα Στ. Ευαγγέλου περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος SUPER MARKET με τη διακριτική ονομασία «ΝΤΑΛΑΣ» που βρίσκεται επί της πλατείας Ευριπαίου (Πρωτοδικείου), για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου.

 

 

51

 

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον κ. Δολμά Αλκιβιάδη του Ευστρατίου εφαπτόμενα της επιχείρησής του που βρίσκεται στη θέση «Πόρτα του Γυαλού» της Δ.Κ. Νάξου για το έτος 2017, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

52

 

«Πρόταση για προμήθεια συστήματος σιντριβανιού στο χώρο του ΚΕΓΕ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Προτείνει την προμήθεια συστήματος σιντριβανιού στο χώρο του ΚΕΓΕ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

                 

                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Comments are closed.