ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νάξος, 06-10-2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ            

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου στις 03-10-2016 (14η Συνεδρίαση του έτους 2016)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
          78     «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Καραμανή Νικόλαο του Ιωάννη, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που θα λειτουργήσει στη περιοχή «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

            79     «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Αλιμπέρτη Διονύσιου του Δημητρίου, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Υ.Ε. ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ», που θα λειτουργήσει στη περιοχή «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

                80 «Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: Ιωάννη ΑΝΕΥΛΑΒΗ του Χριστοδούλου  για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» που λειτουργεί στη περιοχή Χώρα Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για τρία έτη (2016-2017-2018). Β) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Κωνσταντίνο ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ του Δημητρίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»,  με διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΩ» που λειτουργεί στην περιοχή «Πλατεία Πρωτοδικείου» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για αορίστου διάρκειας,  με παράταση ωραρίου έως την 03:00΄πρωινή ώρα.. Γ) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: Μιχαήλ ΜΑΘΙΑΣΟ του Κωνσταντίνου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», με διακριτικό τίτλο «CREAM & COFFEE» που λειτουργεί στη Χώρα Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για τρία έτη (2016-2017-2018), με παράταση ωραρίου έως την 03:00΄πρωινή ώρα.

              81 «Έγκριση χειμερινού ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του χειμερινού ωραρίου των φαρμακείων της Χώρας Νάξου ως εξής: Δευτέρα-Τετάρτη: 8.00π.μ.-2.30μ.μ. Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή από 8.00π.μ.-2.00μ.μ. και 5.30μ.μ.-9.30μ.μ. Το εφημερεύον φαρμακείο παραμένει ανοικτό από 8π.μ. έως τις 3μ.μ. και 5:30μ.μ. έως 11μ.μ. Κατά πάγια τακτική ο φαρμακοποιός εξυπηρετεί τα επείγοντα περιστατικά, τα οποία συνοδεύονται από ιατρική συνταγή, μέχρι τις 8π.μ. της επόμενης ημέρας μετά από τηλεφωνική κλήση.

    82 «Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία περί ανάπλασης Πλατείας Νικηφόρου Μανδηλαρά και Πλατείας Πέτρου Ευριπαίου»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την ανάπλαση της Πλατείας Νικηφόρου Μανδηλαρά και της Πλατείας Πέτρου Ευριπαίου της Δ.Κ. Νάξου.

  83 «Εισήγηση προς την Τεχνική για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Πράξης της Πλατείας Πέτρου Ευριπαίου»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Πράξης της Πλατείας Πέτρου Ευριπαίου.
         

                      84

«Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία για Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Μονίμων Κατοίκων της Δ.Κ. Νάξου»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Μονίμων Κατοίκων της Δ.Κ. Νάξου.

 
                  

                     85

«Αλλαγή μεταλλικών κυλίνδρων (κολωνάκια) σε μαρμάρινα από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας έως Μουσείο Ιακώβου Καμπανέλλη»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται προς την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, να προβεί στην αντικατάσταση των μεταλλικών κυλίνδρων (κολωνάκια) που βρίσκονται έμπροσθεν του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας και κατά μήκος της οδού έως το Μουσείο «Ιάκωβος Καμπανέλλη» με μαρμάρινα κολωνάκια, προκειμένου να βελτιωθεί η αισθητική εικόνα του χώρου.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

                                                                                  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.