ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νάξος, 07-11-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ            

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου στις 04-11-2016 (15η Συνεδρίαση του έτους 2016)
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
          87     «Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος – Τίμιος Σταυρός Δ.Ε. Νάξου»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος «Τίμιος Σταυρός» Δ.Ε. Νάξου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ                       

   ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.