ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Νάξος,  16/05/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ. – Οικ. 276 –
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    
                                                                                                                                                

                                                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
                                           Της με α/α  6ης/16-05-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ
                                                             ΘΕΜΑTA EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
29/2016

Έγκριση αλλαγής προγράμματος προπονήσεων στο Δ.Α.Κ. Νάξου.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις αλλαγές προπονήσεων στο Δ.Α.Κ. Νάξου.

  
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
30/2016

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο διοργάνωσης των 15ων Παμπαιδικών Αγώνων Στίβου.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση δαπάνης και την δέσμευση πίστωσης στο πλαίσιο διοργάνωσης των 15ων Παμπαιδικών Αγώνων Στίβου σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.003.

31/2016

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση δαπάνης και την δέσμευση πίστωσης για τα παρακάτω:

α) Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10-6612. β) Προμήθεια μαρμάρων για τον 1ο Παιδικό Σταθμό σε βάρος του Κ.Α. 15-6661.010. γ) Προμήθεια αντλίας θερμότητας για τον 1ο Παιδικό Σταθμό σε βάρος του Κ.Α. 15-6661.007. δ) Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης (τόνερ-μελάνια) γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α σε βάρος του Κ.Α. 10-6613. ε) Προμήθεια χρωμάτων για τον Ελαιοχρωματισμό των μουσείων σε βάρος του Κ.Α. 15-6661.003.

32/2016

Αποδέσμευση ποσών από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την αποδέσμευση πιστώσεων ως εξής: 1. του ποσού των 370,00 € από τον Κ.Α. 15-6471.005, 2. του ποσού των 245,00 € από τον Κ.Α. 00-6073, 3. του ποσού των 1.130,65 από τον Κ.Α. 15-6634.001.

33/2016

Παραχώρηση χρήσης του ανοιχτού αθλητικού σταδίου Νάξου, στον σύλλογο Πολεμικών Τεχνών Νάξου «Η ΗΡΕΜΗ ΔΥΝΑΜΗ», για προπονήσεις.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση του Δ.Α.Κ. Νάξου για την διεξαγωγή προπονήσεων του συλλόγου Πολεμικών Τεχνών Νάξου «Η ΗΡΕΜΗ ΔΥΝΑΜΗ» με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι διατάξεις του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. και κοινοτικών χώρων άθλησης της χώρας (ΦΕΚ 1362/18-10-2001).

34/2016

Αποδοχή παραχώρησης του γηπέδου Φιλωτίου «Γιάγκος Γρατσίας», έγκριση σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση του και εξουσιοδότηση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου για την υπογραφή της σύμβασης.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή παραχώρησης του γηπέδου Φιλωτίου «Γιάγκος Γρατσίας», την έγκριση σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση του και την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου για την υπογραφή της σύμβασης.

  Ο Πρόεδρος
 Ιωάννης Τσολάκης             
                                                             

Σχόλια are closed.