ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νάξος, 06-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ            
 Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 05-12-2016 (17η Συνεδρίαση του έτους 2016)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
                     

                 

                 92                                  

«Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: Ιωάννη ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Μιχαήλ, για το κατάστημα «Μαγειρείο-Εστιατόριο-Ταβέρνα-Ψητοπωλείο-Ψαροταβέρνα-Πιτσαρία-Οβελιστήριο», με διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ» που λειτουργεί στην περιοχή «Κόττη» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11675/03-11-2016 γνωμοδότηση του Τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου, για τρία έτη (2016-2017-2018), με παράταση ωραρίου έως την 12:00΄βραδινή ώρα.Β) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Εμμανουήλ ΒΑΣΙΛΑ του Δημητρίου, για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ», με διακριτικό τίτλο «PIZZADELIA» που λειτουργεί στην περιοχή «Πλατεία Πρωτοδικείου» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11674/03-11-2016 γνωμοδότηση του Τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου, για τρία έτη (2016-2017-2018), με παράταση ωραρίου έως την 03:00 πρωινή ώρα.
       
 
93
«Κοπή – Απομάκρυνση Δένδρου της Δ.Κ. Νάξου»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Η κα Περιστεράκη Ανθή καταψήφισε)
Να κοπεί – απομακρυνθεί το δένδρο (ουασινγκτόνια) που βρίσκεται στην περιοχή που λειτουργεί το κατάστημα «Σ΄ΑΓΑΠΩ» της Δ.Κ. Νάξου σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΔΥ/25-11-2016 εισήγηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου και να φυτευτεί ένα νέο δένδρο στη θέση του.
         

 94

«Τοποθέτηση εορταστικού πανό και τοποθέτηση παλιάς βέσπας πάνω στο τοιχίο περίφραξης του άλσους της Έλλης της Δ.Κ Νάξου από την Λ.Ε.Μ.Ο.Ν για την χριστουγεννιάτικη περίοδο από 11-12-2016 έως 08-01-2017»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τοποθέτηση εορταστικού πανό στο πάρκο της Έλλης και στολισμό παλιού βεσπάκι με λαμπάκια το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω στο τοιχίο περίφραξης, για την χριστουγεννιάτικη περίοδο από 11-12-2016 έως 08-01-2017.

 

   

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ                

ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.