ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νάξος, 16-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ            
Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 16-12-2016
(18η Συνεδρίαση του έτους 2016)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
    95         «Παράταση χώρων στάθμευσης οχημάτων»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραταθούν για δύο (2) χρόνια, η μίσθωση των χώρων στάθμευσης οχημάτων α) της κας Ελευθερίου Αρετής του Πέτρου, θέση «Άγιος Μηνάς» ακίνητο 545,43τ.μ. και β) του κ. Καπαρέλη Κωνσταντίνου του Πέτρου, θέση «Άγιος Μηνάς» ακίνητο 1.535,00 τ.μ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ                

                                                             ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.