ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Νάξος, 17-02-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ      

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 15-02-2016

(2η Συνεδρίαση του έτους 2016)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

5

 

«Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ εντός εμπορικού καταστήματος, που θα λειτουργήσει επί της οδού Παπαβασιλείου Χώρας Νάξου.

 

 

6

«Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης οδού προς δημοτικό πάρκινγκ στη Δ.Κ. Νάξου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψήφησε η κα Περιστεράκη Ανθή)

Την αναγκαιότητα κατασκευής Τοιχίου αντιστήριξης οδού προς δημοτικό πάρκινγκ στη Δ.Κ. Νάξου.
 

 

7

«Έγκριση στάσεων» (Τοποθέτηση στεγάστρου στο πάρκο της πλατείας Πρωτοπαπαδάκη)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψήφησε η κα Περιστεράκη Ανθή)

Τη τοποθέτηση στεγάστρου στο σημείο της αφετηρίας των λεωφορείων στο πάρκο της πλατείας Πρωτοπαπαδάκη, από την εταιρία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ ΑΕ.

 

 

8

«Πρόγραμμα δρομολογίων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του προγράμματος δρομολογίων της εταιρίας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ ΑΕ., για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 31-12-2016.

 

 

9

«Έγκριση στάσεων» (Τοποθέτηση μεταφερόμενου κιόσκι στο πάρκο της πλατείας Πρωτοπαπαδάκη)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψήφησε η κα Περιστεράκη Ανθή)

Τη τοποθέτηση μεταφερόμενου κιόσκι στο σημείο της αφετηρίας των λεωφορείων στο πάρκο της πλατείας Πρωτοπαπαδάκη, από την εταιρία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ ΑΕ.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

              ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.