ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 14/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ.2364-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  2ης/13-02-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
6/2018 Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την από 02/02/2018 Έκθεση Πεπραγμένων της για το έτος 2017  και τη διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
7/2018 Έγκριση χώρων στάθμευσης ταξί στους οικισμούς Αγίας Άννας και Αγίου Προκοπίου της Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εισηγείται την έγκριση της στάθμευσης τριών (3) θέσεων ταξί, αριστερά στην είσοδο του λιμανιού του οικισμού της Αγίας Άννας και έξι (6) θέσεων ταξί, δεξιά της στάσης ΚΤΕΛ Νάξου του οικισμού του Αγίου Προκοπίου της Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8/2018 Κοπή – απομάκρυνση δένδρου στην Τοπική Κοινότητα Βίβλου. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής και απομάκρυνσης δένδρου (ευκάλυπτου) που βρίσκεται πάνω στο πεζοδρόμιο ακριβώς πάνω από το κοινοτικό χώρο στάθμευσης της Τ.Κ. Βίβλου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
9/2018 Κοπή – απομάκρυνση δένδρου στην Τοπική Κοινότητα Εγγαρών. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής και απομάκρυνσης δένδρου (πεύκου) που βρίσκεται εντός του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Εγγαρών της Τ.Κ. Εγγαρών, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
10/2018 Κοπή – απομάκρυνση δένδρου στην Τοπική Κοινότητα Κορωνίδας. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής και απομάκρυνσης τριών (3) δένδρων (πεύκα) που βρίσκονται πάνω από τον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κορωνίδας και ενός δένδρου που βρίσκεται εντός του κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου της Τ.Κ. Κορωνίδας, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

                                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  

Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.