ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Νάξος, 14/02/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                           Αρ. Πρωτ. – Οικ.  2160-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  2ης/12-02-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
2/2019 Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την από 16/01/2019 Έκθεση Πεπραγμένων της για το έτος 2018  και τη διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

                                                    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης    

Σχόλια are closed.