ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 22-02-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ            

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 21-02-2017
(
2η Συνεδρίαση του έτους 2017)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
      6     «Θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραχώρηση έξι (6) θέσεων στην δεξιά όψη του καταστήματος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, μη υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα οριοθετηθούν και μετά από κλήρωση θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους και δεκαπέντε (15) θέσεις παραγωγών στα οικόπεδα Αεροπορίας.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ                     

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.