ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 27-02-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ          

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 26-02-2018

(2η Συνεδρίαση του έτους 2018)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

5

 

 

«Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στον κ. Μαθιάσο Μιχαήλ του Σίμωνα να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της επιχείρησης του για το έτος 2018, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

6

«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην: Βαλληνδρά Αικατερίνη του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΣΟΦΙΤΑ» που λειτουργεί στη παραλία Χώρας  Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 02:00΄πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄πρωινή ώρα σε κλειστό χώρο.

για την τήρηση του νόμου.

 

 

7

«Κοπή – απομάκρυνση δένδρων στην Δ.Κ. Νάξου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1)     Να κοπεί – απομακρυνθεί το δένδρο (θάμνος) που βρίσκεται επί της κυρίας οδού (μονόδρομος) που οδηγεί από την πλατεία Πρωτοδικείου στο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου απέναντι από το κατάστημα «Έπαυλις» της Δ.Κ. Νάξου σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΔΥ/09-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.

2)     Να κοπεί – απομακρυνθεί το δένδρο (πεύκο) που βρίσκεται εντός του αλσυλίου Μπραντούνα της Δ.Κ. Νάξου σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΔΥ/09-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.

3)     Να κοπεί – απομακρυνθεί το δένδρο (αροκάρια) που βρίσκεται στην περιοχή «Πλατεία Εβραϊκής» της Δ.Κ. Νάξου σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΔΥ/09-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.

4)     Να κοπούν – απομακρυνθούν τα δένδρα (λεύκες) που βρίσκονται κοντά στο ξενοδοχείο «Ναστάζια» κατεβαίνοντας το δρόμο από το παλιό «DIA» προς Άγιο Γεώργιο της Δ.Κ. Νάξου σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΔΥ/21-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.

 

 

8

 

«Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως αποθήκη και αμαξοστάσιο»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραταθεί για τρία (3) έτη από 22-04-2018 έως 21-04-2021, η μίσθωση του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως αποθήκη και αμαξοστάσιο για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περιβάλλοντος του Δήμου μας, στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Λιβάδι Νάξου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

   

                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.