ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 07-03-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ          

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 06-03-2018

(3η Συνεδρίαση του έτους 2018)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

9

«Έγκριση για την παραχώρηση χώρων από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του ισογείου και του 1ου ορόφου της Σχολής Ουρσουλινών Νάξου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την έκθεση αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού – Βυζαντινού Μουσείου»  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει για τρία έτη την παραχώρηση των χώρων του ισογείου και του 1ου ορόφου του κτιρίου της Σχολής Ουρσουλινών Νάξου,  από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για χρήση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, για την στέγαση της έκθεσης αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού – Βυζαντινού Μουσείου Νάξου, στα οποία θα εκτελούνται εργασίες επισκευής στο πλαίσιο προγράμματος ΕΣΠΑ, σε υλοποίηση του έργου «Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου» που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ-ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

 

 

                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.