ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νάξος,  31/03/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      Αρ. Πρωτ. – Οικ. 182
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  3ης/28-03-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
10/2016

Έγκριση δαπανών, ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για εξόφληση τιμολογίων ΠΟΕ προϋπ/σμού οικ. έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες ΠΟΕ και ψήφισε τις σχετικές πιστώσεις για την εξόφληση τους από τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016.
11/2016

Έγκριση δαπανών ψήφιση διάθεσης πιστώσεων υποχρεωτικών και λοιπών λειτουργικών αναγκών προϋπ/σμού οικ. έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια διαφόρων ειδών για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π. καθώς και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και διοργανώσεων και ψήφισε τις σχετικές πιστώσεις για την εξόφληση τους από τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016.
12/2016

Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ΟΠΔ οικ. έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις αναμορφώσεις του προϋπ/σμού και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και ΟΠΔ οικ. έτους 2016.
13/2016

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα να αιτηθεί την πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το έτος 2016, με τις ειδικότητες ενός βρεφονηπιοκόμου και ενός υπαλλήλου καθαριότητας.
14/2016

Πρόσληψη σπουδάστριας Τ.Ε.Ι. Βρεφονηπιοκόμων για πρακτική άσκηση στους παιδικούς σταθμούς

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη μίας (1) σπουδάστριας από το Τ.Ε.Ι. Βρεφονηπιοκόμων Ηπείρου, της οποίας η μισθοδοσία θα επιχορηγηθεί από το ΕΣΠΑ.

15/2016

Προμήθεια και έκδοση βιβλίων των πρακτικών του Ε΄Πανελλήνιου συνεδρίου με θέμα ‘Η ΝΑΞΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ'. Εγκριση δαπάνης ψήφισης διάθεσης πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2016

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την δαπάνη για την προμήθεια και έκδοση βιβλίων των πρακτικών του Ε΄Πανελλήνιου συνεδρίου με θέμα «Η ΝΑΞΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» και ψήφισε την σχετική πίστωση για την εξόφληση της από τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑTA EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
 16/2016 Εγγραφές νηπίων στον 1ο και 2ο σταθμό για τη σχολική περίοδο 2015-2016.  Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εγγραφή της Άριας Πρωτοπαπαδάκη του Γεωργίου στον 1ο παιδικό σταθμό και του Κώτσου Βασίλειου του Γεωργίου στον 2ο παιδικό σταθμό.
17/2016

Αίτημα παραχώρησης χρήσης στο ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. του Πολιτιστικού κέντρου Απεράθου.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα να αιτηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών  Κυκλάδων την παραχώρηση του Πολιτιστικού κέντρου Απεράθου.

                                                                                                               Ο Πρόεδρος

 
Ιωάννης Τσολάκης             

Σχόλια are closed.