ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Νάξος, 13/03/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                           Αρ. Πρωτ. – Οικ. 4334 –

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  3ης/12-03-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
3/2019 Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ που αφορά: «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Άνω Κουφονησίου», σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ». Εισηγείται θετικά ως προς τη ΜΠΕ που αφορά : «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Άνω Κουφονησίου», σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ.».

 

4/2019 Τοποθέτηση κάμερας σε σημεία αποκομιδής απορριμμάτων. Εγκρίνει την τοποθέτηση κάμερας στα κάτωθι σημεία αποκομιδής απορριμμάτων με την παρατήρηση να υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις της αδειοδότησης λειτουργίας των καμερών, να είναι όλα νόμιμα και να λειτουργούν με όλες τις εγκρίσεις και τις βεβαιώσεις που χρειάζονται.

 

1.      Στροφή Κόμβος Χώρας – Αγίου Προκοπίου – Αγίας Άννας (Camping Ζώρου)

2.      Στροφή Κόμβος Χώρας – Υρίων – Γλινάδου

3.      Είσοδος Αγίου Προκοπίου από Χώρα Ανάμεσα Ξενοδοχείου Κάβουρα (Μπιρίκου) και Καπρή

4.      Κεντρικό parking Αγίας Άννας

5.      Κεντρικό parking ιδιοκτησίας Παραβατού στον “Ποταμό” press container

6.      Πίσω από την Αστυνομία

7.      Ξενοδοχείο Πλάζα στην περιοχή Πλάκα Αγίου Αρσενίου

8.      Αποθήκη καθαριότητας Δήμου Νάξου περιοχή Άγιος Νικόλαος

    

ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
5/2019 Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρων στην Δ.Κ. Νάξου. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρων που βρίσκονται στα κάτωθι σημεία της ΔΚ Νάξου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

1)Αλμυρίκι στο εστιατόριο του κου Παπαδόπουλου Σπύρου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου.

2)Ακακία έμπροσθεν της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία.

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  

                                                                          Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.