ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 27-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ            

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής    
Κοινότητας Νάξου στις 23-03-2017
(3η Συνεδρίαση του έτους 2017)  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
      7     «Επανεξέταση καθορισμού κοινόχρηστου χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητές)»   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραχώρηση δέκα (10) θέσεων στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς (οικόπεδα Αεροπορίας) για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητές), μη υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα οριοθετηθούν και μετά από κλήρωση θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους.

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ                     

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.