ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 02-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 4988-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  3ης/30-03-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
11/2018 Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρων στην Δ.Κ. Νάξου. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρων που βρίσκονται στα κάτωθι σημεία της ΔΚ Νάξου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

1)Θάμνος (πικροδάφνη) επί της κύριας οδού (μονόδρομος  που οδηγεί από την πλατεία Πρωτοδικείου στον κεντρικό χώρο στάθμευσης έμπροσθεν του Δημαρχείου) απέναντι από το κατάστημα «Έπαυλις».

2)Πεύκο εντός του αλσυλίου Μπραντούνα .

3)Δένδρο (αροκάρια) στην πλατεία Εβραϊκής

4)Δένδρα (λεύκες) απέναντι στο ξενοδοχείο  «Ναστάζια»

12/2018 Αίτηση Βλασερού Ιωάννη του Στεφάνου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης μερικής Επεξεργασίας – Πρόχειρου Γεύματος (Καφετέρια)» που λειτουργεί στην Τ.Κ. Χαλκείου                         του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης μερικής Επεξεργασίας – Προχείρου Γεύματος (Καφετέρια)» του Ιωάννη Βλασερού του Στεφάνου,  που λειτουργεί στην Τ.Κ. Χαλκείου έως την 02.00΄ πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄ πρωινή σε κλειστό χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.

                                                                                      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                          Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.