ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Νάξος, 03-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου στις 30-04-2019
(4η Συνεδρίαση του έτους 2019)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

10

«Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Βρεττού Γεωργίου περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έναντι του καταστήματος του κ. Βρεττού Γεωργίου του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην περιοχή Χώρας Νάξου (2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας) της Δ.Κ. Νάξου, για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου.

11

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην εταιρεία ΚΙΤΡΟΝ ΝΑΞΟΥ ΙΚΕ με νόμιμο εκπρόσωπο την κα Φραγκουδάκη Ιωάννα του Χριστοδούλου για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Γεύματος (Καφετέρια-Μπαρ-Ζαχ/στείο-Γαλακτοπωλείο)», που λειτουργεί στη παραλία Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

12

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην Κορρέ Μαρία του Κωνσταντίνου για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Γεύματος & Πλήρους Επεξεργασίας (Προχείρου & Πλήρους Γεύματος)», που λειτουργεί στη περιοχή «ΓΡΟΤΤΑ» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.