ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 31-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ          

 Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής    
Κοινότητας Νάξου στις 31-03-2017
 (4η Συνεδρίαση του έτους 2017)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
      8   «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην: ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που θα λειτουργήσει στην περιοχή «Έλλη» Χώρας Νάξου.

    9   «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην: ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Πρατήριο Άρτου)», που θα λειτουργήσει επί της οδού «Παπαβασιλείου» Χώρας Νάξου.

  10   «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση 3ης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον: ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που θα λειτουργήσει στη θέση «Πηγαδάκια» Χώρας Νάξου.

  11   «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον: ΛΙΟΦΑΓΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΔΕΜΕΝΕΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ζαχαροπλαστείο – Πρατήριο Άρτου)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που θα λειτουργήσει έναντι πάρκου Έλλης Χώρας Νάξου.

  12   «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που θα λειτουργήσει επί της οδού Παπαρηγοπούλου περιοχή «Κόττη»  Χώρας Νάξου.

  13   «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην: LAURENCE ANNE BEQUET του JEAN «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Εστιατόριο)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)», που θα λειτουργήσει στη θέση Αγκαθάκια πλατεία Δημαρχείου  Χώρας Νάξου.

  14   «Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων»   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μίσθωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων για την ελάφρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών στις κάτωθι περιοχές : α) Καζανάκια, β) Σαγδέρα

    
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ                     

               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.