ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  27/03/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 5551-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  4ης/27-03-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                   
Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
10/2017 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κ. Σέργη Σταμάτιο, μέλος της μειοψηφίας ο οποίος συγκέντρωσε τέσσερις (4) ψήφους.
11/2017 Επανεξέταση Καθορισμού κοινόχρηστου χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητές), στη Δ.Κ. Νάξου. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: Τον καθορισμό δέκα (10) θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητές) στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς (οικόπεδα Αεροπορίας) της Δ.Κ. Νάξου για το έτος 2017, οι οποίες θα οριοθετηθούν π.χ. 1η, 2η, 3η κ.α. και μετά από κλήρωση θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους. Ένας από τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν στη χορήγηση της άδειας θα είναι η καθαριότητα. Κάθε βράδυ μετά τη χρήση του χώρου, ο χώρος θα παραδίδεται καθαρός.
     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    

    Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.