ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 26-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 6015

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  4ης/24-04-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
13/2018 Αίτηση Πολυξένης Ναυπλιώτου του Ιωάννη για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (Παραδοσιακό Καφενείο)» που λειτουργεί στην Τ.Κ. Γαλανάδου                                                                                                                              του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής (Παραδοσιακό Καφενείο)» της Πολυξένης Ναυπλιώτου του Ιωάννη,  που λειτουργεί στην Τ.Κ. Γαλανάδου έως την 02.00΄ πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄ πρωινή σε κλειστό χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
14/2018 Έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρων στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρων που βρίσκονται στα κάτωθι σημεία της Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

1)Τρία πεύκα στον προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου Αγ. Αρσενίου για την ανάγκη εκτελέσεως εργασιών για τη βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του νηπιαγωγείου και βάσει της μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

2)Ξερό πεύκο που βρίσκεται εντός στενού δρομίσκου πάνω από το νηπιαγωγείο έναντι οικίας Αικατερίνης Αρτσάνου χήρας Εμμαν. για αποφυγή ατυχήματος από πιθανή πτώση του.

15/2018 Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2018. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2018, δεδομένου ότι κατά το έτος αυτό θα είναι σε ισχύ τρείς (3) παραγωγικές άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου νωπών αλιευμάτων και δύο (2) άδειες Άσκησης υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου με αντικείμενο δραστηριότητας κινητή Καντίνα, η μία (1) στο Καλαντό Φιλωτίου και η άλλη μία (1) στον Πάνερμο Απειράνθου και μία (1) άδεια Άσκησης Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου – με αντικείμενο δραστηριότητας κινητή Καντίνα, ως κάτωθι:

Α) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (συνολικά δεκαοκτώ (18) θέσεις)

·        Δέκα (10) θέσεις Στάσιμου Εμπορίου στη Δ.Κ. Χώρα Νάξου, μη Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

·        Τέσσερις (4) θέσεις Στάσιμου Εμπορίου στη Δ.Κ. Δονούσας, για πώληση κοσμημάτων και μικροτεχνημάτων

·        Δύο (2) θέσεις Στάσιμου Εμπορίου στη Δ.Κ. Σχοινούσας

·        Δύο (2) θέσεις στο χώρο κάτω από τα σκαλιά του ναού της Παναγίας Δροσιανής στη Μονή, για πώληση υφαντών.

Β) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ (συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις)

·        Δεκαπέντε (15) θέσεις στο χώρο των πρώην οικοπέδων της Αεροπορίας της Χώρας Νάξου.

·        Είκοσι (20) θέσεις στη «Πλατεία Κάτω Γεφύρι», Φιλοτίου Νάξου, απέναντι από το φούρνο του Μουστάκη Εμμανουήλ.

                                                      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  

Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.