ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος,  25/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ. – Οικ. 244 –
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     
                                                                                                                                        
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  5ης/22-04-2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ.  
ΘΕΜΑ
TA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
28/2016

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων των Διασυλλογικών αγώνων Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθούν στη Νάξο 23 με 25 Απριλίου 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα  την δαπάνη και την δέσμευση πίστωσης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης  με τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων των Διασυλλογικών αγώνων Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθούν στη Νάξο 23 με 25 Απριλίου 2016 σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.003.

 
 Ο Πρόεδρος
 Ιωάννης Τσολάκης             
 

 

Σχόλια are closed.