ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 08-05-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ           
 Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής   
 Κοινότητας Νάξου στις 08-05-2017

(5η Συνεδρίαση του έτους 2017)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
      15   «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον: ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΕΜΜΑΝΑΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που θα λειτουργήσει στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης» Χώρας Νάξου.

      16   «Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη: ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που θα λειτουργήσει στην περιοχή «Πηγαδάκια» Χώρας Νάξου.

    17   «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στον κ. Βάσιλα Εμμανουήλ του Δημητρίου να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα και έναντι της επιχείρηση του για το έτος 2017, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

    

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ                        

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.