ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 31-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 7785

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  5ης/29-05-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
16/2018 Κοπή – Απομάκρυνση δένδρου στην Δ.Κ. Φιλωτίου. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής – απομάκρυνσης δένδρου (σολωμού) που βρίσκεται επί του οδοστρώματος της ΔΚ Φιλωτίου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
17/2018 Απόψεις της Υπηρεσίας μας περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατάστημα σε περιοχή της πόλης Νάξου «Περιοχή Αεροπορίας» LAURENCE BECQUET. Γνωμοδοτεί αρνητικά για την παραχώρηση του αιτούμενου χώρου Ε2 και Ε3 βάση του συνημμένου τοπογραφικού και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
18/2018 Απόψεις της Υπηρεσίας μας περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατάστημα στην Τ.Κ. Χαλκείου (εντός οικισμού) κας Χαμηλοθώρη Πηνελόπης. Την επανεξέταση του θέματος στο επόμενο συμβούλιο της Επιτροπής για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

                                                  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  

Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.