ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 05-07-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου στις 05-07-2019
(6η Συνεδρίαση του έτους 2019)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

19

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου εμβαδού 17,40 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Γκόνη Σταύρου που βρίσκεται στην περιοχή της Γρόττας της Χώρας Νάξου για το έτος 2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον πληρούνται οι όροι σε ότι αφορά την ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και Α.Μ.Ε.Α και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα.

20

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου εμβαδού 80,00 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Σπανού Ευάγγελου για την εταιρεία «Ε. Σπανός και ΣΙΑ Ε.Ε.» που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου της Χώρας Νάξου για το έτος 2019, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον πληρούνται οι όροι σε ότι αφορά την ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και Α.Μ.Ε.Α και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος

21

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Φώτη Εμμανουήλ του Νικολάου για το κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής/προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» με διακριτικό τίτλο «520», που λειτουργεί στη Χώρα Νάξου (περιοχή Κάστρου) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

22

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Βαθρακοκοίλη Βασίλειο του Κωνσταντίνου για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Επεξεργασίας-Προχείρου Γεύματος (Καφετέρια-Μπαρ-Αναψυκτήριο» με διακριτικό τίτλο «The Rebel Project», που λειτουργεί στη περιοχή Πηγαδάκια Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.