ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 07-05-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

           

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 04-05-2018

(6η Συνεδρίαση του έτους 2018)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

13

 

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: Παπανικολάου Νικόλαο του Θωμά, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Καφετέρια – Μπαρ)», με διακριτικό τίτλο «LIKE HOME» που λειτουργεί στη ΟΔΌ Εξαρχοπούλου 6 παραλία Χώρας  Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 02:00΄πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄πρωινή ώρα σε κλειστό χώρο.

 

 

 

14

 

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: Κερρά Θεοδόσιο του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Προχείρου Γεύματος – Καφετέρια – Μπαρ)», με διακριτικό τίτλο «CAPTAIN BILL» που λειτουργεί στη παραλία Χώρας  Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 02:00΄πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄πρωινή ώρα σε κλειστό χώρο.

 

 

 

15

 

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στη: CECILIA LUCHETTI, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Προχείρου & Πλήρους Γεύματος – Εστιατόριο – Καφετέρια – Σνακ Μπαρ)», που λειτουργεί στη περιοχή Φάραγγας Χώρας  Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 02:00΄πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄πρωινή ώρα σε κλειστό χώρο.

 

 

16

 

«Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην κα Μάκαρη Μαρία του Στυλιανού να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της επιχείρησης της για το έτος 2018, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον πληρούνται οι όροι σε ότι αφορά την ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και Α.Μ.Ε.Α και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα.

 

 

17

 

«Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην κα LAURENCE ANNE BECQUET να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα και έμπροσθεν του παραχωρημένου χώρου του καταστήματός της (Ε2) σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για το έτος 2018.

 

 

18

«Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ έμπροσθεν καταστήματος ρούχων ”MY FASHION” επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη Αρ. (Παλαιού Ταχυδρομείου)»  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να κατατεθεί πρόταση-αποτύπωση σχετικά με την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ και να ξανασυζητηθεί σε επόμενο συμβούλιο.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.