ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 06-06-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ.8018-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  6ης/04-06-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
19/2018 Επανεξέταση του θέματος: Απόψεις της Υπηρεσίας μας περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατάστημα στην Τ.Κ. Χαλκείου (εντός οικισμού) κας Χαμηλοθώρη Πηνελόπης. Την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημα της κας Χαμηλοθώρη Πηνελόπης που βρίσκεται εντός οικισμού της Τ.Κ. Χαλκείου για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ. αρ. 6604/09-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

                                                        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

                                                                           Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.