ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου στις 23-08-2019
(7η Συνεδρίαση του έτους 2019)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

23

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2019:
α)Στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Πλακίδα Σπυρίδωνα του Αθανασίου εμβαδού 8,00 τ.μ. για τοποθέτηση εμπορευμάτων που βρίσκεται στην περιοχή της Φάραγγας της Χώρας Νάξου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη διέλευσης πεζών και Α.Μ.Ε.Α. πλάτους 1,50 μέτρων.
β)Στο κατάστημα ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «NEVER MIND Ε.Ε.» εμβαδού 5,70 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων που βρίσκεται επί της οδού Παπαρηγοπούλου της Χώρας Νάξου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη διέλευσης πεζών και Α.Μ.Ε.Α. πλάτους 1,50 μέτρων.
γ)Στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Βαθρακοκοίλη Βασιλείου του Κων/νου εμβαδού 19,79 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων που βρίσκεται στην θέση Πηγαδάκια της Χώρας Νάξου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη διέλευσης πεζών και Α.Μ.Ε.Α. πλάτους 1,50 μέτρων.
δ)Στο κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Γεωργούλη Μάλαμα του Αγγέλου εμβαδού 7,00 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, μόνο κατά τις ώρες που πεζοδρομείται η συγκεκριμένη οδός που βρίσκεται επί της οδού Αριστ. Πρωτοπαπαδάκη της Χώρας Νάξου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη διέλευσης πεζών και Α.Μ.Ε.Α. πλάτους 1,50 μέτρων.
ε)Στο κατάστημα ιδιοκτησίας της κας Ανεβλαβή Ιωάννας του Βασιλείου εμβαδού 25,93 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων που βρίσκεται στο δρόμο προς πλαζ Αγίου Γεωργίου της Χώρας Νάξου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη διέλευσης πεζών και Α.Μ.Ε.Α. πλάτους 1,50 μέτρων.
στ) Στο κατάστημα ιδιοκτησίας της κας Vasylyeva Oksana του Leonint εμβαδού 2.00 τ.μ. για τοποθέτηση ενός σταντ και μίας κούκλας που βρίσκεται στην παλιά αγορά της Χώρας Νάξου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη διέλευσης πεζών και Α.Μ.Ε.Α. πλάτους 1,50 μέτρων.

24

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην εταιρεία με την επωνυμία «NEVER MIND E.E.» με νόμιμο εκπρόσωπο το κ. Δημήτριο Τσαβδαρόπουλο του Γεωργίου για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Επεξεργασίας-Προχείρου Γεύματος (Καφέ-Μπαρ)» με διακριτικό τίτλο «NEVER MIND», που λειτουργεί στη οδό Παπαρηγοπούλου Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.