ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 16-05-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ      

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 13-05-2016

(7η Συνεδρίαση του έτους 2016)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

40

 

 

«Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον: ΚΑΔΑΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που θα λειτουργήσει στη πλατεία «Μανδηλαρά & οδός Μελισσηνού» Χώρας Νάξου.

 

 

 

41

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δε δύναται να παραχωρηθεί ο χώρος έμπροσθεν του ξενοδοχείου «ΚΥΜΑΤΑ» επί της οδού Κωμιακής στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Χώρας Νάξου, διότι δεν έχει εφαρμοστεί ο κανονισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στις κατωτέρω επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:

1)       Στον κο Τουλούπη Γρηγόριο να χορηγηθεί χώρος 0,50 τ.μ. για τοποθέτηση ταμπέλας εφαπτόμενα της προβολής του καταστήματος.

2)       Στον κο Βαλέττα Κωνσταντίνο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου  εφαπτόμενα της προβολής της  επιχείρηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

3)       Στην κα Μιχελοπούλου Σοφία να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου  εφαπτόμενα της προβολής της  επιχείρηση  της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

4)       Στην εταιρεία «Μαργαρίτης Νικόλαος & Υιός Ο.Ε.» να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου  εφαπτόμενα της προβολής της  επιχείρηση του , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

5)       Στον κο Πρωτονοτάριο Ιωάννη να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου  εφαπτόμενα της προβολής της  επιχείρηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

6)       Στον κο Βαλταδώρο Παρασκευά να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου  εφαπτόμενα της προβολής της  επιχείρηση του , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

7)       Στον κο Μελανίτη Γεώργιο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου  εφαπτόμενα της προβολής της  επιχείρηση του , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

8)       Στον κο Βασιλείου Αθανασίου να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου  εφαπτόμενα της προβολής της  επιχείρηση του , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

9)       Στην κα Μουστάκη Μαρίνα να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου  εφαπτόμενα της προβολής της  επιχείρηση της , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

10) Στον κο Μανωλά Ιάκωβο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου  εφαπτόμενα της προβολής της  επιχείρηση του , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στις κατωτέρω επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:

1)       Στην κα Αγγελοπούλου Μαρία – Αριάδνη να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου  εφαπτόμενα της προβολής της  επιχείρηση της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

2)       Στον κο Κουρνιώτη Αθανάσιο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου για την επιχείρηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

 

44

 

 

 

«Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χωροθέτηση των παραπάνω δράσεων από το Δήμο, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και την κτηματική εταιρία του δημοσίου ΚΕΔ και προτείνει τα παραλιακά τμήματα, στη θέση «Ποριά» και στη θέση «Φλοίσβος» της περιοχής Αγίου Γεωργίου.

 

 

 

45

«Εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία πιστοποιημένου λούνα παρκ δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο της Δ.Κ. Νάξου για την χρονική περίοδο 1-6-2016 έως 25-8-2016»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραχωρηθεί ο χώρος για εγκατάσταση και λειτουργία  πιστοποιημένου λούνα παρκ δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο της Δ.Κ. Νάξου για την χρονική περίοδο 15-6-2016 έως 30-6-2016.

 

46

«Απόψεις σχετικά με την        διαμόρφωση των βαθμίδων του          καταστρώματος της πλακοστρωμένης        οδού, που βρίσκεται έμπροσθεν του        καταστήματος της κας Μανωλά        Ευγενίας, στην περιοχή ¨Μπούργου –         Κάστρου¨ Χώρας.» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ΜΗΝ γίνει καμία εξωτερική παρέμβαση, έμπροσθεν του καταστήματος της κας Μανώλα Ευγενίας, λόγω προστασίας του «Μπούργου Κάστρου».

 

 

 

 

 

 

47

«Προτάσεις για διαμόρφωση       πεζοδρομίων» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Προτείνει τα κάτωθι σημεία:

1) Από το πάρκινγκ του παλιού σινεμά έως την πλατεία Πρωτοδικείου.

2) Από την επιχείρηση του κου Μελανίτη έως την πλατεία Πρωτοσικείου.

3) Από την πλατεία Πρωτοδικείου προς το δρόμο του παλιού Ταχυδρομείου.

4) Από την επιχείρηση «Αντάμωμα» έως την παραλία του Αγίου Γεωργίου.

5) Στη νησίδα έμπροσθεν της επιχείρησης «Αντάμωμα»

 

 

 

48

«Προτάσεις χώρων για       τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων        πλαισίων για προβολή διαφημίσεων» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μας καθορίσουν οι Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου μας, τις προδιαγραφές για την κατασκευή των διαφημιστικών πλαισίων και τους κατάλληλους χώρους για προβολή της υπαίθριας διαφήμισης.

 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

 

 

        ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Comments are closed.