ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάξος,  14/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                Αρ. Πρωτ. – Οικ. 378 –
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
                                          της με α/α  7ης/10-06-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

 
                                               ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
35/2016

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2015.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα απολογιστικά στοιχεία του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2015.

 
 Ο Πρόεδρος

 
Ιωάννης Τσολάκης            

                          
 

 

Σχόλια are closed.