ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 11-07-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 14285

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  7ης/10-07-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                                  

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
14/2017 Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

1.

Εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15/2017 Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

 

    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης             

 

Σχόλια are closed.