ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 12-06-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

           

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 12-06-2018

(7η Συνεδρίαση του έτους 2018)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

19

 

 

«Λήψη απόφασης για μίσθωση νέων χώρων στάθμευσης οχημάτων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μίσθωση νέων χώρων στάθμευσης οχημάτων για την ελάφρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών στις κάτωθι περιοχές:

α) στην βόρεια είσοδο του  λιμανιού

β) στην περιοχή της τράπεζας Πειραιώς – εντός πόλεως Νάξου

γ) στην είσοδο της πόλης από τις νότιες παραλίες του νησιού

δ) στην περιοχή των Αγγιδίων.

 

 

 

20

 

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: στην εταιρεία «ΔΟΥΚΑΤΟ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ιωσήφ Καρουάνα του Εμμανουήλ, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους & Προχείρου Επεξεργασίας (Πλήρους & Προχείρου Γεύματος – Καφετέρια – Μπαρ – Εστιατόριο)», με διακριτικό τίτλο «ΔΟΥΚΑΤΟ» που λειτουργεί στη παλιά Αγορά Χώρας  Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος.

 

 

 

21

 

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: στον Φώτη Εμμανουήλ του Νικολάου, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους & Προχείρου Γεύματος (Εστιατόριο – Καφετέρια – Μπαρ)», με διακριτικό τίτλο «520» που λειτουργεί στη παραλία Χώρας  Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος.

 

 

22

 

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: στον Γκούφα Γεώργιο του Κωνσταντίνου, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης (Καφετέρια – Μπαρ)», με διακριτικό τίτλο «FRAGILE» που λειτουργεί στη παλιά Χώρα Νάξου (Άγιος Ιωάννης) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος.

 

 

 

 

23

 

 

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην εταιρεία: «ΑΝΚΟΜΗΝΑΚΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΙΚΕ», με νόμιμο εκπρόσωπο τον Κων/νο Δημητρόπουλο του Παρασκευά για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους & Προχείρου Επεξεργασίας (Πλήρους & Προχείρου Γεύματος – Καφετέρια – Μπαρ – Εστιατόριο)», με διακριτικό τίτλο «HOME STEAD BURGER AND MORE» που λειτουργεί στη παραλία Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος.

 

 

 

 

 

24

 

 

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην εταιρεία: «ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο την Φλεριανού Ειρήνη του Ζαφειρίου για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης (Καφετέρια – Μπαρ)», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» που λειτουργεί στη παραλία Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος.

 

 

25

 

 

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Αλιμπέρτη Διονύσιο του Δημητρίου για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους & Προχείρου Γεύματος (Εστιατόριο – Καφετέρια – Μπαρ)», με διακριτικό τίτλο «BAROZZI» που λειτουργεί στη περιοχή «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ» παραλιακή Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος και έως την 02.00΄πρωινή ώρα εκτός του καταστήματος.

 

 

26

 

«Έγκριση ή μη τοποθέτησης πλαστικών κυλίνδρων (κολωνάκια) έμπροσθεν ξενοδοχείου στην περιοχή Κόττη της Δ.Κ. Νάξου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την τοποθέτηση πλαστικών κυλίνδρων (κολωνάκια) μπροστά από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου«VILLA FLORA» της κας Λατίνα Φλώρας του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην περιοχή Κόττη της Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

 

                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.