ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 31-07-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Αρ. Πρωτ. – Οικ. 12031-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  7ης/30-07-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
20/2018 Επανεξέταση του θέματος: Ανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Αναψυχής ιδιοκτησίας κ. Ματθαίου Κιουλαφή του Μιχαήλ, με διακριτικό τίτλο «MISHA BAR», που λειτουργεί στη περιοχή «Αλμυρό» Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου. Τη Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Αναψυχής ιδιοκτησίας κ. Ματθαίου Κιουλαφή του Μιχαήλ, με διακριτικό τίτλο «MISHA BAR», που λειτουργεί στη περιοχή «Αλμυρό» Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου λόγω συμμόρφωσής του σύμφωνα με το υπ. αρ. 3492/11-04-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας.
21/2018 Αίτηση Ευαγγέλου Κάρλοβιτς του Νέστορα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος «Επιχείρηση Αναψυχής (Open Bar)» που λειτουργεί στη παραλία Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος «Επιχείρηση Αναψυχής (Open Bar)» του Ευάγγελου Κάρλοβιτς του Νέστωρα, που λειτουργεί στη παραλία της Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου έως την 02.00΄ πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄ πρωινή ώρα σε κλειστό χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                      Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

 

Σχόλια are closed.