ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 25-07-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ          

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 24-07-2017

(8η Συνεδρίαση του έτους 2017)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

32

 

«Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στον κ. Τσαγκλή Ευάγγελου του Χαράλαμπου να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της επιχείρησης του για το έτος 2017, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

 

 

 

33

 

«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην εταιρεία: ΑΝΕΖΑ ΧΟΥΖΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΠΑΡ», με διακριτικό τίτλο «ΓΚΕΜΜΑ» που λειτουργεί στην περιοχή «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ» Χώρας  Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 02:00΄πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄πρωινή ώρα σε κλειστό χώρο.

Β) Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην: Καραμπάτση Μαρία του Μιχαήλ, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΛΟΣ» που λειτουργεί στην περιοχή «Σαν Μάρκο» Χώρας  Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 02:00΄πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄πρωινή ώρα σε κλειστό χώρο.

 

 

34

 

 

«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον: Κιουλαφή Γεώργιο του Ηλία, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», με διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΑΤΙΑ» που λειτουργεί στη χερσαία ζώνη Λιμένα (Θέση Παλάτια) Χώρας  Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την 02:00΄πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄πρωινή ώρα σε κλειστό χώρο.

 

 

35

«Έγκριση ή μη τοποθέτησης διαφημιστικής αφίσας (πανό) στο χώρο του Λυκείου Νάξου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τοποθέτηση διαφημιστικής αφίσας (πανό) στο χώρο του Λυκείου Νάξου από 12-07-2017 έως 30-07-2017 με την προϋπόθεση η ανάρτηση και η αφαίρεση του πανό θα πραγματοποιηθεί από μέλη του Συλλόγου.

 

 

36

«Έγκριση ή μη τοποθέτησης πλαστικών κυλίνδρων(κολωνάκια) έμπροσθεν καταστήματος επί της οδού Κωμιακής» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τοποθέτηση πλαστικών κυλίνδρων (κολωνάκια) έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Μακρυδημήτρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου επί της οδού Κωμιακής της Δ.Κ. Νάξου.

 

 

37

 

«Αίτημα τοποθέτησης πανό από τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Γαληνιωτών ΄Παναγία η Ατταλειώτισσα΄»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τοποθέτηση τεσσάρων πανό εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου στις κάτωθι θέσεις 1. Ποτάμι, 2. Λύκειο Νάξου, 3. Αεροδρόμιο διασταύρωση, 4. Έναντι super market Vidalis προς Κοινότητα Γαλήνης από 31-07-2017 έως 17-08-2017 με την προϋπόθεση η ανάρτηση και η αφαίρεση των πανό θα πραγματοποιηθεί από μέλη του Συλλόγου.

38 «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στον κ. Χάμπα Δημήτριο του Ιωάννη να μην παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου (πεζούλι) στη πρόσοψη του καταστήματός του στη θέση Φάραγγας της Δ.Κ. Νάξου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.