ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 16-06-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ      

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 13-06-2016

(8η Συνεδρίαση του έτους 2016)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

49

 

 

«Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που θα λειτουργήσει στη θέση «Μπούργκος-Προφήτης Ηλίας» Χώρας Νάξου.

 

 

 

50

 

 

«Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη: ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΗ, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που θα λειτουργήσει στη οδό «Αρ. Πρωτοπαπαδάκη» Χώρας Νάξου.

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

«Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον: ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Κάβα Εμφιαλωμένων Ποτών)», που θα λειτουργήσει στη οδό «Κωμιακής» Χώρας Νάξου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

«Αιτήσεις  χορήγησης – ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικής  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση-ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων  στη:

ΜΑΝΩΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΛΙΘΟΣ», που λειτουργεί στη θέση «Μπούργκος-Σκαλάκια» Χώρας Νάξου, για το έτος 2016.

Τη χορήγηση-ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων  στην εταιρεία :

ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΑΝΕΖΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.  για το κατάστημα «Ε.Μ.Ε. ΠΛΗΡΟΥΣ & ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «ΓΚΕΜΜΑ», που λειτουργεί στη παραλία Χώρας Νάξου, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 03:00' πρωινή ώρα.

Τη χορήγηση-ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων  στον:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Ε., για το κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  με διακριτικό τίτλο «ΝΗΣΑΚΙ», που λειτουργεί στον Άγιο Γεώργιο Χώρας Νάξου, για αορίστου διάρκειας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Στην κα Κορρέ Στέλλα να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

2.Στην εταιρεία «Ε. Σπανός & ΣΙΑ Ε.Ε.» να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.Στον κ. Βάσιλα Εμμανουήλ δεν δύναται να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου στην πλάτη του τοίχου του Νεκροταφείου.

4.Στον κο Καδάνη Πρόδρομο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου βάση του σχεδίου ανάπλασης της πλατείας Μανδηλαρά .

5.Στον κο Καδάνη Πρόδρομο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Στον κ. Κουτσογιαννάκη Βασίλειο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου βάση του σχεδίου ανάπλασης της πλατείας Μανδηλαρά.

2.Στον κ. Κιουλαφή Ηλία να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.Στον κ. Σαντοριναίο Χριστόδουλο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

4.Στον κ. Κιουλαφή Θεοδόσιο να χορηγηθεί χώρος 1,00 τ.μ. για τοποθέτηση ταμπέλας εφαπτόμενα της προβολής του καταστήματος.

5.Στον κ. Βιλαντώνη Ευάγγελο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

6.Στον κ. Τσακωνιάτη Μιχαήλ να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

7.Στον κ. Σουσούνη Νικόλαο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

8.Στην κα Κόκκοτα Ναυσικά να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

 

 

55

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση του κ. Χουζούρη Δημητρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

56

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου στην επιχείρηση με την επωνυμία «Ανέζα Χουζούρη και Σία Ε.Ε.» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

 

 

 

57

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση του κ. Βερύκοκκου Δημητρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

58

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μας γνωρίσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τις απόψεις της για την εν λόγω επιχείρηση.

 
 

 

 

 

 

59

«Έγκριση στάθμευσης αυτοκινήτων ταξί έμπροσθεν της τράπεζας Alpha Bank και έμπροσθεν Νοσοκομείου Νάξου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να λειτουργήσει χώρος στάσης – στάθμευσης οκτώ (8) αυτοκινήτων ταξί στον χώρο (πιάτσα) που βρίσκεται εμπρός από το Νοσοκομείο Νάξου, κατά τις ώρες από τις 06:00 έως τις 17:00 και

Να λειτουργήσει χώρος στάσης – στάθμευσης όσων αυτοκινήτων ταξί έχουν την δυνατότητα να παρκάρουν στον χώρο (πιάτσα) που βρίσκεται στην οδό Παπαβασιλείου έμπροσθεν της τράπεζας Alpha και μόνο, κατά τις ώρες 17:00 έως τις 6:00.  

 
 

 

60

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως έχει.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

 

 

        ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σχόλια are closed.