ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νάξος,  15/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 380 –
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    

                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
                                   Της με α/α  8ης/10-06-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

                                          ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
36 /2016

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες και ψήφισε τη διάθεση πιστώσεων των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

37/2016

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες και ψήφισε τη διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

38/2016

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισμό για τη «Λειτουργία, Διαχείριση και προβολή του Θεατρικού Μουσείου Ι. Καμπανέλλης» του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη και τη ψήφιση διάθεσης πίστωσης για τη «Λειτουργία, Διαχείριση και προβολή του Θεατρικού Μουσείου Ι. Καμπανέλλης» από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

39/2016

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την εκτύπωση εντύπων προγράμματος καλοκαιρινών εκδηλώσεων, από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη και τη ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την εκτύπωση εντύπων προγράμματος καλοκαιρινών εκδηλώσεων, από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2016.

40/2016

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση παραθύρων κλειστού Γυμναστηρίου Χώρα Νάξου».

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση παραθύρων κλειστού Γυμναστηρίου Χώρα Νάξου».

41/2016

Παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ Νάξου, στη Δρυ Μαρία για τη διεξαγωγή γυμναστικών επιδείξεων καθώς και τις απαραίτητες σε αυτό πρόβες.

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ Νάξου, στη Δρυ Μαρία για τη διεξαγωγή γυμναστικών επιδείξεων καθώς και τις απαραίτητες σε αυτό πρόβες.

42/2016

Παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ Νάξου στον Απεραθίτικο Αθλητικό Σύλλογο «Τα Φανάρια».

Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα ότι η παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ για την καλοκαιρινή περίοδο πρέπει να συζητηθεί συνολικά, αφού έχουν κατατεθεί τα αιτήματα όλων των συλλόγων, προκειμένου να γίνει ο ανάλογος καταμερισμός.

 
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσολάκης                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                               

Σχόλια are closed.