ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  30/06/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ.10666

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  8ης/28-06-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
39/2016

Αίτηση ΚΑΪΤ ΣΕΝΤΕΡ ΝΑΞΟΣ-KITE CENTER NAXOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΕΠΕ. Με νόμιμο εκπρόσωπο τον Micele Gasbaro του Elio για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για τρία έτη (2016-2017-2018) στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια – Σνακ Μπαρ» στο Ορκό Μικρή Βίγλα Τ.Κ. Σαγκρίου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωσης της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για τρία έτη (2016-2017-2018) για το εν θέματι κατάστημα, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 210/04-05-2009 εγκριτικό έγγραφο του τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
40/2016

Αίτηση Δρύλλη Ιωάννη του Στυλιανού για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για αορίστου διάρκειας στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Αναψυχής- Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων» στη Τ.Κ. Γαλανάδου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το αορίστου χρόνου για το εν θέματι κατάστημα, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 5281/01-06-2016 εγκριτικό έγγραφο του τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου.

41/2016

Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Καφε-Ζαχαροπλαστείο» επί της πλατείας «Νικηφόρου Μανδηλαρά» της Δ.Κ. Νάξου με διακριτικό τίτλο «CAPTAINS» ιδιοκτησίας Κουτσογιαννάκη Βασιλείου του Αθανασίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της άδειας λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. με διακριτικό τίτλο «CAPTAIN'S» ιδιοκτησίας Κουτσογιαννάκη Βασιλείου του Αθανασίου, με την προϋπόθεση να φροντίσει άμεσα στην έκδοση της απαραίτητης έγκρισης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, προκειμένου να του χορηγηθεί η πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών και η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου από το Δήμο μας.

Όσον αφορά την εκδίκαση της ένστασης στη ΣΥΠΟΘΑ που σχετίζεται με την πολεοδομική παράβαση (αυθαίρετη κατασκευή-πέργκολα) μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ο Δήμος θα πράξει τα δέοντα βάση της κείμενης νομοθεσίας.

 

                                                                                  

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.